BACAAN DOA 2

1. DOA WAKTU TURUN HUJAN

ALLAAHUMMA SHAYYIBAN NAAFI’AN ” Ya Allah ! Semoga (hujan yang Engkau turunkan ini) lebat dan membawa manfaat”.

2. DOA KETIKA ADA PETIR

ALLAAHUMMA LAA TAQTULNAA BIGHADHABIKA WALAA TUHLIKNAA BI’ADZAABIKA WA’AAFINAA QABLA DZALIKA “Ya Allah! Janganlah Engkau bunuh kami dengan kemurkaanMu, janganlah Engkau binasakan dengan siksaan-Mu, dan selamatkanlah kami sebelum kejadian ini”

3. DOA MOHON DIBERI KESELAMATAN

ALLLAAHUMMA INNI AS-ALUKA AFWA WAL-‘AAFIYATA FIDDIINI WADDUN-YAA WAL AAKHIRAH “Ya Allah, aku mohon ampunan dosa dan kesalahan dalam agama, dunia dan akhirat”.

4. DOA KETIKA MENERIMA HADIAH

JAZAAKALLAHU FIIMA A’THAITA WA BAARAKA FIIMA ABQAITA WA JA’ALLAHU THUHRALLAKA “Semoga Allahmembalas engkau atas apa yang telah engkau berikan, memberi keberkahan kepada apa yang engkau sisakan dan menjadikannya suci untukmu.

5. DOA YANG MENCAKUP SEGALA DOA (DOA SAPU JAGAT)

RABBANAA AATINAA FIDDUNYAA HASANATAN WA FIL AAKHIRATI HASANATAN WA QIINA ADZABANNAR “Ya Tuhan kamu, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

6. DOA KETIKA MIMPI BURUK

ALLAAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MIN’AMALISY SYAITHAANI WA SAYYIAA TIL AHLAAM ” Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan dari buruknya mimpi.

7. DOA MOHON SELAMAT DUNIA AKHERAT

ALLAAHUMMA AHSIN ‘AAQIBATANAA FIL UMUURI KULLIHAA WA AJIRNAA MIN HIZYID DUNYAA WA’ADZAABIL AAKHIRAH” Ya Allah, jadikanlah semua perkara kami berakhir dengan baik, dan selamatkanlah kami dari menerima malu di dunia dan mendapat azab di akhirat.

8. DOA MOHON PETUNJUK KEPADA ALLAH

ALLAAHUMMA INNI AS-ALUKATTUQAA WAL HUDAA WAL’AFAA FA WAL GHINAA WAL MAUTA’AL AL ISLAAMI WAL IIMAANI
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ketaqwaan, petunjuk, kesucian diri kemampuan diri dan mati tetap atas islam dan iman”.

9. DOA KEPADA ORANG YANG BERBUAT BAIK PADA KITA

JAZAAKALLAAHU KHAIRAN “Semoga Allah membalas dengan kebaikan”

10. DOA AKAN BEPERGIAN

ALLAAHUMMA HAWWIN ‘ALAINAA SAFARANAA HAADZA WAATHWI’ANNA BU;DAHU, ALLAAHUMMA ANTASH SHAAHIBU FIS SAFARI WAL KHALIIFATU FIL AHLI ” Ya Allah, Mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah kejauhannya, Ya Allah ,Engkau adalah teman bepergian dan pelindung keluraga”.

11. DOA KETIKA ADA MUSUH

ALLAHUMMA INNAA NAJ’ALUKA FII NUHUURIHIM WA A’UUDZUBIKA MIN SYURUURIHIM “YA Allah, (sesungguhnya) Engkau kami jadikan ada di leher-leher mereka, dan kami mohon perlindungan-Mu dari keburukan mereka”

12. DOA KETIKA MELIHAT MUSUH

YAA MAALIKA YAUMIDDIINI IYYAAKA A’BUDU WA IYYAKA ASTA’IIN ” Ya Allah Dzat yang merajai pada hari Qiamat, kepda-Mulah aku menyembah dan kepada-Mulah aku mohon pertolongan.”

13. DOA KETIKA DALAM KESUKARAN

ALLAHUMMA RAHMATAKA ARJUU FALA TAKILNII ILAA NAFSII THARFATA’AININ WA-ASLIHLII SYA’NII KULLAHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA ” Ya Allah, rahmat-Mu yang kuharapkan, Maka janganlah membiarkan aku dalam sekejap matapun, dan baguskanlah keadaanku seluruhnya, Tiada yang wajib disembah melainkan Engkau”

14. DOA TERHINDAR DARI FAKIR DAN SIKSA KUBUR

LAA ILLAHA ILLALLAAHUL MALIKUL HAQQUL MUBIIN “Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang mempunyai kerajaan yang haq dan yang menunjukkan jalan yang lurus”

15. DOA MOHON DIBERI KEMUDAHAN DALAM BEKERJA DAN BERFIKIR

ALLAHUMMA LAA SAHLA ILLAA MAAJA’ ALTAHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALUL HUZNA IDZAA SYI’TA SAHLAA. “YA Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah, Engkau menjadikan susah ketika Kau menghendaki mudah.

16. DOA KETIKA SUSAH MEMBAYAR HUTANG

ALLAAHUMMAKFINII BIHALAALIKA’AN HARAAMIKA WAAGHNINII BIFADLLIKA ‘AMMAN SIWAAK “Ya Allah cukupkanlah untukku apa-apa yang Engkau halalkan daripada melakukan apa-apa yang Engkau haramkan, dan percayakanlah aku dengan keutamaan-Mu dari siapa saja yang selain Engkau.

17. DOA SETELAH MEMBAYAR HUTANG

BAARAKALLAAHU LAKA FII AHLIKA WAMAA LIKA “Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu”.

18. DOA MOHON MULIA DAN KAYA

ALLAHUMMA INNII DHA’IIFUN FAQAWWINII WA-INNI DZALIILUN FAA’IZZANII WA INNI FAQIIRUN FAAGHNINII YAA ARHAMAR RAAHIMIIN “Ya Allah, sesungguhnya aku itu lemah, maka kuatkanlah dan aku adalah hina, maka muliakanlah. Dan aku adalah fakir, maka kayakanlah. Ya Allah Dzat Yang Paling Penyayang.

***KARENA KAMI BELUM BISA MENAMPILKAN BACAAN DALAM BENTUK ARAB, MAKA SEBAIKNYA BACAAN DOA INI DIGURUKAN LAGI / DIMANTABKAN BACAANNYA KEPADA MEREKA YANG SUDAH FAHAM BACAAN DOA DENGAN FASIH***

Iklan